Tuesday, October 12, 2010

Lambaian KAABAH


Pihak A.F.E ingin mengucapkan selamat menunaikan fardhu haji kepada semua jemaah haji pada tahun ini. Semoga mendapat haji yang mabrur. Mencapai impian untuk menjadi hamba Allah yang bertaqwa dengan memperolehi kefahaman Islam yang sahih. Insya-Allah

LABBAIKALLAH HUMMA LABBAIK, LABBAIKALA SYARIKALA KALABBAIK, INALHAMDA, LAKAWAL MULK, LA SYARIKALAH

No comments:

Post a Comment